Chủ nhật, 28/2/2021 |
Previous
Next
Thông báo về Kế hoạch sữa chữa các tổ máy Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 năm 2021 đã được phê duyệt (01/02/2021)

Căn cứ CV số 4530/ĐĐQG-PT ngày 17/12/2020 của Trung tâm Điều độ điện Quốc gia

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn