Chủ nhật, 28/2/2021 |
Previous
Next

Thông tin sản xuất

Chọn nhà máy
Chọn Tháng
Năm   
Ngày SL Ngày
(Kwh)
SL Tháng 2
(Kwh)
SL Quý I
(Kwh)
SL Năm 2021
(Kwh)
Công suất Max
(MW)
01/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
06/02/2021
07/02/2021
08/02/2021
09/02/2021
10/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
13/02/2021
14/02/2021
15/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
19/02/2021
20/02/2021
21/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
26/02/2021
27/02/2021
Hôm nay
28/02/2021
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn